Tuesday, October 13, 2009

ਕੂੰਜਾਂ :ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ


(ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵੱਸਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ)
ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂ- ਮੈਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਾਵਿੰਦਰ
ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ....

ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂ- ਮੈਂ, ਸੁਰਜੀਤ, ਜਵੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਹੈ....

ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ, ਜੀਤ, ਜਵੀ ਤੇ
ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ....

ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂ-
ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਜੀਤ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਵੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਹ ਹੈ....!

No comments:

Post a Comment