Monday, October 12, 2009

ਕੂੰਜਾਂ : ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਚੀਨਾ

(ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ)
ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਚੀਨਾ
ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ
ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ
-ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ।'
ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹਾਂ
ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ -
ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੀ ਬੁੜਬੜਾਇਆ -
ਦੈਨ ਵਾਇ੍ਹ ਆ ਯੂ ਹੇਅਰ!

ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੱਕ
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਈਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਦੈਨ ਵਾਇ੍ਹ ਆ ਯੂ ਹੇਅਰ-ਫਿਰ ਇਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆਂ?)

No comments:

Post a Comment