Tuesday, October 13, 2009

ਕੂੰਜਾਂ : ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ


ਘੜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਬੱਝੇ ਲੋਕ
ਫਿਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭੱਜੇ ਲੋਕ।
ਵਕਤ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ
ਵੈਸੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ।
ਚਿੰਤਨ ਪੱਖੋਂ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਨੇ
ਉਪਰੋਂ ਪੂਰੇ ਕੱਜੇ ਲੋਕ।

-ਐਨਾ ਕੰਮ ਜੇ ਵਤਨੀਂ ਕਰਦੇ
ਇਧਰ ਆਉਣ ਨਾ ਭੱਜੇ ਲੋਕ।'

-ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਦਮ
ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਇਥੇ ਜੋ ਚੂਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ
ਉਸ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਲੋਕ।'

No comments:

Post a Comment