Tuesday, October 13, 2009

ਕੂੰਜਾਂ : ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਵੀ

(ਤਾਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਇਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੰਸਾ)
ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ
ਸੈਂਡੀ ਲਿਖ ਲਿਆਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਉਸਦਾ ਚੁੱਪ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ
-ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ।'

'ਅਬੀ ਇਮਤਿਹਾਂ ਔਰ ਭੀ ਹੈਂ ਬਾਕੀ'

No comments:

Post a Comment