Thursday, October 15, 2009ਮੋਰ ਕੂੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ
ਥੋਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਿੱਤ ਤਿਆਰੀ
ਜਾਂ ਕੂੰਜੋ, ਥੋਡਾ ਦੇਸ ਕੁਚੱਜੜਾ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ

ਨਾ ਮੋਰੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਕੁਚੱਜੜਾ
ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ
ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਚੋਗ ਖਿਲਾਰੀ
ਭਰਨੀ ਪਵੇ ਉਡਾਰੀ।
- ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ -

( ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਕੈਚ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ
ਲੋਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ )

No comments:

Post a Comment